Skip to content

GuitarMania

2009.04.22 13:50

Anak

(*.163.9.220) 조회 수 11657 댓글 24


중2땐가... 기억이 나네요...ㅋㅋㅋ
되지도 않는 원어 소리만 흉내내 노래 부르던  기억이..ㅋㅋ

Anak by Freddie Aguilar따갈로그어 버전


N`ong isilang ka sa mundong ito
Laking tuwa ng magulang mo
At ang kamay nila ang iyong ilaw
At ang Nanay at Tatay mo`y
Di malaman ang gagawin
Minamasdan pati pag-tulog mo
At sa gabi napupuyat ang iyong Nanay
Sa pag-timpla ng gatas mo
At sa umaga nama`y kalong ka nang iyong Amang
Tuwang-tuwa sa `yo

Ngayon nga`y malaki ka na
At nais mo`y maging malaya
Di man sila payag walang magagawa
Ikaw nga`y biglang nagbago
Naging matigas ang iyong ulo
At ang payo nila`y sinuway mo
Di mo man lang inisip
Na ang kanilang ginagawa`y para sa `yo
Pagkat ang nais mo`y masunod ang layaw mo,
Di mo sila pinapansin

Nagdaan pa ang mga araw
At ang landas mo`y naligaw
Ikaw ay nalulung sa masamang bisyo
At ang una mong nilapitan
Ang `yong Inang lumuluha
At ang tanong anak
Ba`t ka nagkaganyan?
At ang iyong mga mata`y
Biglang lumuha nang di mo napapansin

Pagsisisi ang sa isip mo nalaman mong ika`y nagkamali
Pagsisisi ang sa isip mo nalaman mong ika`y nagkamali


Kahapon ay nilimot mo
Pati ang iyong masamang bisyo
Laking pasalamat ng magulang mo
Ikaw nga ay tuluyang nagbago
Natagpuan ang sarili
Galaw ng isip mo, matuwid na
Patuloy ang takbo ng araw at
Ikaw ay natutong umibig
'Di naglaon at ipinasya mong
Lumagay ka na sa tahimik

Pagkabinata mo'y natapos na
Malapit ka nang maging ama
Kaya lalong nagsikap ng husto
Dumating ang iyong hinihintay
Sinilang ang panganay mo
Parang langit ang 'yong nadama
Ngayon anak, alam mo na
Kung ano'ng pakiramdam ng maging isang ama
Ganyan din ang nadarama
Ng iyong ama't ina ng ikaw ay makita

Ngayon iyong naramdaman
Ngayon iyong naranasan
Ngayon iyong maiintindihan

Tama pala ang iyong ina
Tama pala ang iyong ama
Ngayon hindi ka na magtataka

Hindi pala biro'ng maging magulang
O ngayon iyong dinadanas
Hindi pala biro'ng maging magulang
O ngayon iyong dinadanas
Hindi pala biro'ng maging magulang
O ngayon aking dinadanas.영어 버전


Anak(Child)

When you were born into this world
Your Mom and Dad saw a dream fulfilled
A dream come true, the answer to their prayers
You were to them a special child
You gave them joy everytime you smiled
Each time you cry,they're at your side to tear

Child you dont know,you'll never know
You'll never know,how far they'll go to give
you all their love can give
The sea is blue, it got it's clue,they'd die for you
if they must to see you live

Many seasons came and wen't
So many seasons have now been spent
For time wen't fast and now at last you're strong
Now why misguided over you
You seem to hate your parents too
You speak out your mind,why do you find them wrong

Child you don't know,you'll never know
How far they'll go to give you all their love can give
The sea is blue and got it's clue,they'd die for you
If they must to see you live

And now your path has gone astray
Child you ain't sure what to do or say
Your so alone no friends are on your side
And Child you now break down in tears
Let them drive away you're fears
Where must you go,you're arms stay open wide

Child you don't know,you'll never know
How far they'll go to give you all their love can give
The sea is blue and got it's clue,they'd die for you
If they must to see you live


Child you don't know,you'll never know
How far they'll go to give you all their love can give
The sea is blue and got it's clue,they'd die for you
If they must to see you live.

  
http://www.guitarmania.org/z40/data/gowoon68/anak.mp3  
Comment '24'
 • 제이슨 2009.04.22 13:55 (*.163.9.220)
  앗싸~ 일등..ㅋㅋ

  ㅋㅋ파크닝팬님...
  옛생각이 납니당~ ^^
 • red72 2009.04.23 01:52 (*.211.44.197)
  이곡 들을때마다 정태춘 박은옥이 부른 정동진이 생각나네요.
 • 콩쥐 2009.04.23 05:51 (*.161.67.197)
  학생때 많이 듣던곡이네요...
  익숙한 음질인데...누구시더라....
  파크닝팬님이신가...
 • 홈즈 2009.04.23 05:57 (*.138.125.83)
  우리내부의 소행은 아닙니다...파크닝팬님과 제이슨님은 이점 유의하시길......
 • 콩쥐 2009.04.23 06:00 (*.161.67.197)
  내부소행이 아니면...에고 잘못 찍었나...
 • 제이슨 2009.04.23 06:07 (*.163.9.220)
  위원장님 말씀은...부위원장이 아니라는...

  전에 폭탄노리에서 777님께 꾸싸리 먹은 기억을 상기하십쇼..홈즈 위원장님..
  먼저 연주 감상평을 쓰고 난뒤에...누군가 찍으삼...저처럼 옛생각이 난다던가....ㅋㅋㅋ

  그럼 이것도 50대 후반의 연주..??
  저는 부위원장님 같은디...아직도..???
 • 홈즈 2009.04.23 06:39 (*.138.125.83)
  제가 요번에 틀리면 삼국지의 관운장처럼 목을 내놓고시픈데.................
  좌우지간 제이슨님과 파크닝팬님은 그동안 만는 팬들을 기만시킨 죄!!!!!!!!!!!!!!!!용서몬함다.
 • 제이슨 2009.04.23 08:12 (*.163.9.220)
  앞으로 폭탄노리 설정기간을 24시간으로 정하면 어떨런지요...
  당췌 누군지 궁금해서리......쩝
 • 파크닝팬 2009.04.23 08:14 (*.26.202.31)
  앗다... 참말로... 이번에 진급하신 분이잖아요~~!
  정말 이런 노래가 있었지요...
 • 제이슨 2009.04.23 08:20 (*.163.9.220)
  파크닝팬님은 아시는듯..50대 후반이라....누구??
 • 파크닝팬 2009.04.24 09:38 (*.26.202.31)
  음... 그럼 이것도 제이슨님이군요...
 • 샤콘느1004 2009.04.24 10:09 (*.75.208.143)
  편곡이 상당히 좋네요.. 어렸을때 많이 들었던 노래..

  라이브에서 들으면 더 좋을듯합니다. 잘듣고갑니다.
 • ganesha 2009.04.24 10:55 (*.177.56.162)
  저도 제이슨님에게 한 표.
 • 제이슨 2009.04.24 14:44 (*.163.9.220)
  제가 무신말을 더 할수있겠습니깡.......지기주십쇼...
 • ?.. 2009.04.24 14:53 (*.51.21.110)
  제이슨님 연주였군요.......
  음률이 파크닝팬님과 비슷한것 같아서 파크닝팬님 연주 인줄알았는데......
  어릴적 생각이나서 눈물이 나더군요.......(나도 늙었음....ㅋㅋ)
  멋진 연주 잘 듣고 갑니다.....^.^
 • 홈즈 2009.04.24 15:40 (*.120.105.176)
  제가 원래 음악이 꽝이라서 칭구님들 비평은 ㅂㄱㅂㄱ....제이슨님 지송..꾸벅...

  하지만 언젠가는 잡고 말꺼야,,,,,,
 • ganesha 2009.04.24 18:06 (*.177.56.162)
  용의주도 제이슨님.. 본인이 올린 폭탄에 순위권 놀이까지... OTL
 • 버들데디 2009.04.24 19:30 (*.255.173.21)
  파시시 시앙사 이십몽 눌라아~만 몽, 까이나 카말리~~~ (맨 끝 부분 ㅎ )

  오랜만에 듣는 곡이네요.

  편곡 좋고 연주 좋고 훌륭하십니다.
 • 제이슨 2009.04.24 21:06 (*.163.9.220)
  모두들 감사합니다.
  이곡은 요얼마전 새로 단장한 고정석님 홈피에서 악보 퍼왔더랬습니다.

  Kenneth Kwan/Xuefei Yang 기타편곡입니다.
  언제가 Xuefei Yang씨가 이곡을 무대에서 연주하는 동영상을 어디선가 보았는데
  참 좋았더랬습니다. 그 동영상이 있던 사이트를 지금은 도저히 찾을수가 없네요...ㅋㅋ
  이젠 늙었나봅니다.

  우연히 고정석님 홈피에서 악보를 발견하곤 바로 퍼왔더랬습니다.
  좋은 편곡인것 같습니다.
  감사합니다.
 • 제이슨 2009.04.24 21:12 (*.163.9.220)
  이곡도 소리를 약간 조금 멍멍하게(50대후반 소리처럼....ㅋㅋㅋ) 손봤던거..

  원래소리로 바꾸었습니다.
 • 파크닝팬 2009.04.24 21:47 (*.26.202.31)
  첨에 지는 게시판 관리자로 승진하신 엔피님인줄로....
 • 파크닝팬 2009.04.24 23:18 (*.26.202.31)
  ganesha님... 이거이 바로 포카페이스란 사기전법입니다^^
 • 파크닝팬 2009.04.24 23:25 (*.26.202.31)
  자주 제소리하고 제이슨님소리하고 비슷하다고 하시는데요... 터치는 정말 신기하게도 비슷합니다만... 잘들어보시면 기타의 울림이 다릅니다. 기타의 수준차에서 오는... 흑흑... 제이슨님은 콘트라레스 전 라미레즈R4....
  그리고 엔피님도 저희 둘하고 신기하게 연주스타일이나 터치 제가 봐도 비슷하네요. 뭐 하긴 송창식의 자아... 떠어나자... 나... 꽃바아구니 옆에에 끼고...나 뭐 긴밤지새우고... 를 같이 어깨동무하고 불렀을 테니까요 아무래도 정서가 ... 흐흐...
  엔피님폭탄은 현재까지 100%... 흐흐... (스틸스트링으로 친것도...) 제이슨님은 요즘... 녹음을 아주 바꿔서 하시고는 바람에 확율이 많이 떨어졌습니다....
 • ganesha 2009.04.25 12:17 (*.177.56.162)
  이제서야 이 세계가 좀 이해 되는군요. 몸 소 시범을 보여주신 제이슨님께 감사를..

  파크닝팬님과 제이슨님 소리 완전 틀리삼.
?

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
2604 호텔켈리포니아-이글스 14 file loboskim 2009.06.01 18035
2603 Misty_ErollGarner_RolandDyens 12 file red72 2009.06.01 9717
2602 Prelude#1_Villa Lobos - Remastered 9 file ganesha 2009.05.31 13038
2601 (실황영상) 서주와 판당고 / 폴인기타앙상블 3 April 2009.05.30 11739
2600 (실황영상) Canon / Ob-la-di, Ob-la-da / 폴인기타앙상블 2 April 2009.05.30 10124
2599 (실황영상) BWV 1042 전악장 / 폴인기타앙상블 April 2009.05.30 14353
2598 쇼팽의 전주곡(Op28) no.4 3 file 최병욱 2009.05.30 10047
2597 토미엠마누엘 -Angelina~ 3 file 좁은길로 2009.05.30 11486
2596 기타편곡 Lord...hold my hand 3 file 최병욱 2009.05.29 9380
2595 Spanish Guitar-Gary Moore 3 file loboskim 2009.05.29 10201
2594 허망하게 떠나신 그 분을 기리며.... 5 file loboskim 2009.05.24 10633
2593 Pacoca (Duet) 6 ㄲㅏㅇ 2009.05.23 7955
2592 2006. 9. 14 허무한 날 5 file 2009.05.22 10035
2591 ㅋㅋㅋ . 향기없는꽃님 작곡. arr. Jason 19 file Jason 2009.05.21 8332
2590 (동영상) 이루마의 Maybe 19 최병욱 2009.05.19 14841
2589 (영상) 폴인기타앙상블 / BWV 1042 1악장 2 file April 2009.05.19 15351
2588 시네마천국 러브테마 14 file 질경이... 2009.05.15 9777
2587 (동영상)연습곡2번_빌라로보스 22 댄이 2009.05.15 12662
2586 유키구라모토의 Meditation 8 file 최병욱 2009.05.15 9618
2585 기타편곡 쇼팽의 Op.28(preludes) no.4 8 file 최병욱 2009.05.13 9600
2584 Samba Pa Ti-Santana 4 file loboskim 2009.05.13 12165
2583 영화 'Local Hero' 중 Going Home-Mark Knopfler 1 file loboskim 2009.05.12 9801
2582 기타편곡 (찬송가)내 구주 예수를 더욱사랑 19 file 최병욱 2009.05.11 11112
2581 기타편곡 Onazez 5 file 최병욱 2009.05.09 8832
2580 기타편곡 (찬송가)예수사랑하심은 7 file 최병욱 2009.05.07 11455
2579 Omens Of Love-T-Square 2 file loboskim 2009.05.07 9125
2578 기타편곡 Romance by Yuki Kuramoto 6 file 최병욱 2009.05.06 12688
2577 BACHIANAS BRASILEIRAS N5-Villa Lobos ㅠ.ㅠ 15 file red72 2009.05.05 11812
2576 Parisienne Walkways - Gary Moore 4 file loboskim 2009.05.04 9022
2575 기타편곡 Gabriel's Oboe (Nella fantasia) 9 file 최병욱 2009.05.04 9430
2574 섬집아기 7 file 광화문연가 2009.04.30 9065
2573 Five Bagatell 중 Alla Cubana 11 file North Sea 2009.04.30 11100
2572 El Farol-Santana 3 file loboskim 2009.04.29 10932
2571 Europa-Santana 14 file loboskim 2009.04.28 12607
2570 Le Decameron Noir, II.La Huida De Los Amantes Por El Valle De Los Ecos 21 file ganesha 2009.04.26 11058
2569 moon flower-C.Santana 16 file loboskim 2009.04.24 10612
2568 The Loner-Gary Moore 5 file loboskim 2009.04.23 9126
2567 아란후에즈 협주곡 2악장 8 file limnz 2009.04.23 8330
2566 Panis Angelicus(생명의 양식) 8 file limnz 2009.04.23 8009
» Anak 24 file Jason 2009.04.22 11657
2564 Cavatina(He was beautiful).아랑님께 드립니다.l 19 file Jason 2009.04.22 8836
2563 M.Bruch - Scottish Fantasy : 2009년 중앙음악콩쿠르 파이날 실황 15 고정석 2009.04.21 9145
2562 Villa Lobos_Prelude#4 11 file ganesha 2009.04.18 11949
2561 Villa Lobos_Prelude#3 11 file ganesha 2009.04.18 11324
2560 Ave Maria - Bach Gounod 24 file Jason 2009.04.18 12981
2559 Cause We Ended As Lovers-Jeff Beck 16 file loboskim 2009.04.16 8427
2558 미상 - (등대지기) 10 file 2009.04.12 10896
2557 Bach_Cello Suite3_Prelude 14 file ganesha 2009.04.12 9307
2556 향수... (진태권님 편곡...) 10 file 항해사 2009.04.07 12732
2555 Were You There? 10 file 파크닝팬 2009.04.07 8575
2554 Scherzino Mexicano --- Manuel M. Ponce 6 file 고정석 2009.04.05 10891
2553 Preludio No.5 ---- F. Tarrega 6 file 고정석 2009.04.05 10607
2552 Torroba Sonatina_allegretto 20 file ganesha 2009.04.05 12116
2551 바람의 시 15 file niceplace 2009.04.04 9186
2550 Serenata Espanola ---- Malats - F.Tarrega 2 file 고정석 2009.04.03 11840
2549 Ballad for kay - Acoustic Alchemy 4 file ????????? 2009.04.02 22789
2548 ballad for kay 8 file 한사랑 2009.04.01 9939
2547 El Polvo 4 file 포뇨 2009.03.30 11170
2546 Estrellita ---- Manuel M. Ponce 10 file 고정석 2009.03.29 11084
2545 코타로오시오 - 황혼 (클래식기타+첼로) 12 file 윤회장 2009.03.29 12582
2544 Lettre a Jacques Cartier 3 file 라일 2009.03.28 7720
2543 룸바 카탈란(베누스토 앙상블) 빈대떡신사 2009.03.28 9597
2542 F. Tarrega: Endecha-Oremus 14 file 파크닝팬 2009.03.28 8354
2541 F. Sor-마술피리 주제와 변주(2007 Nov.) 10 file Island Boy 2009.03.27 9973
2540 밀롱가,삼바(베누스토 앙상블) 4 빈대떡신사 2009.03.26 9383
2539 기타 연주자의 불치병과 징크스 3 file Island Boy 2009.03.26 9529
2538 Bourree 1&2 from Cello Suite No.3, BWV 1009 3 file 포뇨 2009.03.24 7900
2537 나들이 (이정선 작사,작곡) 12 file np 2009.03.22 10014
2536 마법의 성 13 file 항해사 2009.03.11 9666
2535 라그리마 1 김종완기타 2009.03.11 8937
2534 파가니니 소나타 6 김종완기타 2009.03.11 9273
2533 [영상] J.S.Bach - Oboe d'Amore Concerto in A Major, BWV1055 (서강대 현우회) 6 anon 2009.03.11 8608
2532 [동영상] 모짜르트 피아노협주곡 No.22 K.466 1악장 - 김예진 2 고정석 2009.03.11 20477
2531 평균율 클라비어 곡집 1권 - 프렐류드 - J.S. Bach 8 file 진느 2009.03.06 10002
2530 Asturias(전설) Albeniz 20 file 아이모레스 2009.03.06 11678
2529 세피아색 사진 - kotaro osio 6 file 진느 2009.03.05 9150
2528 Estrellita-M. M. Ponce 7 file 섬소년 2009.02.25 10045
2527 [영상] When I Dream (Carol Kidd) - 쉬리 OST 中 7 2009.02.24 10710
2526 나들이 22 file 야매 2009.02.24 9735
2525 섬소년 8 file 야매 2009.02.22 9304
2524 코타로 오시오 - Fight 파이트 14 file 좁은길로 2009.02.19 12608
2523 Dream a Little Dream of Me (arr by 이루마) 14 2009.02.19 11329
2522 BWV 1007 Prelude 7 file espressivo 2009.02.19 12499
2521 스칼랏티 소나타 K1 8 희주 2009.02.19 9289
2520 코타로 오시오의 Wind song입니다. 2 file 군바리 2009.02.19 9228
2519 ━━━━ 황 혼 - 고충진 [HD]━━━━ 22 최완규 2009.02.18 21587
2518 Ballade pour Adline (기타연주) 18 file 아이모레스 2009.02.17 8190
2517 ━━━━ 바람의 시 - 고충진 [HD]━━━━ 51 최완규 2009.02.16 27782
2516 Sainz de la Maza - Campanas del Alba 12 file 파크닝팬 2009.02.16 11169
2515 Tres Cancions Populares Mexicanas 2 --- Manuel M. Ponce 8 file 고정석 2009.02.15 10994
2514 G선상의 아리아/Air on the G-string 13 file 화가 2009.02.10 9799
2513 [영상] 로망스 - 유키 구라모토 (Romance - Yuhki Kuramoto) 19 2009.02.09 21132
2512 전장의크리스마스 -Kotaro Oshio 10 file 좁은길로 2009.02.06 9112
2511 BWV1006-prelude 15 file 좁은길로 2009.02.02 11127
2510 태극기 휘날리며 - 고충진 선생님의 연주입니다. 20 최완규 2009.01.29 13420
2509 The Old Lime Tree 20 file 어떤기타맨 2009.01.27 9574
2508 月亮代表我的心 24 file niceplace 2009.01.26 9822
2507 Schindler's List OST - John Williams 12 file 파크닝팬 2009.01.26 10435
2506 보고싶다... 30 file iPaco 2009.01.24 11956
2505 Kleynjans - Barcarolle op 60-1 20 김상욱 2009.01.23 9039
Board Pagination ‹ Prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 39 Next ›
/ 39

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Powered by Xpress Engine / Designed by hikaru100

abcXYZ, 세종대왕,1234

abcXYZ, 세종대왕,1234